לאור תיקון חדש בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות רשאי כל אדם בגיר, בעודו צלול בדעתו ומבין את מעשיו, לקבוע מי יהיו האפוטרופוסים שלו, ביום שבו לא יוכל הוא לטפל בענייניו ("להבין בדבר"), מכל סיבה שהיא: אירוע תאונה, מחלה, מצב נפשי, או כל סיבה אחרת אשר תשלול מהאדם את היכולת לטפל בענייניו, ואשר רופא יאשר כי האדם אינו יכול לעשות זאת בעצמו.

המסמך הנ"ל פונה לכל הגילאים (ובלבד שהוא בגיר), גם צעירים וגם מבוגרים, שכן אין מי שידע מתי יפול אדם למשכב בגלל תאונה או מחלה, לא עלינו.

יפוי הכח המתמשך יופקד במשרדי האפוטרופוס הכללי ויאושר מראש, אך יכנס לתוקף רק אחרי שהאדם יקלע למצב בו אינו יכול עוד לטפל בענייניו. אם יחזור האדם לתפקוד מלא (לדוגמא: החלים מהפגיעה מהתאונה או מצבו הנפשי השתפר וחזר לעצמו) יופסק תוקפו של יפוי הכח, וכל הסמכויות יחזרו לידיו של האדם עצמו.

יפוי הכח יכול לקבוע לעניין רכוש, צרכים אישיים (מגורים וטיפול באדם) או לעיניים רפואיים.

יתרונו של יפוי הכח המתמשך הוא בכך שהאדם קובע בעצמו, ומראש, מי יטפל בענייניו, באיזה נושאים וכיצד, ולא משאיר את הנושא למדינה לקבוע מי ינהל את חייו.

מומלץ לערוך יפוי כח מתמשך, עוד היום, מאחר ואין לדעת מתי לא תוכל עוד לקבוע ולהחליט על עניינך.

 

מסמך הבעת רצון

הוא מסמך, אשר בו אדם המהווה אפוטורפוס על אחרים, כגון הורה לקטינים או בן האפוטורופוס על הוריו, יכול לקבוע מי יהיה האפוטורופוס שיחליף אותו, במקרה בו הוא לא יוכל למלא את תפקיד האפוטרופוס עוד.

אפשר לשלב מסמכים אלו עם צוואה או יפוי כח נוטריוני.