בשנים האחרונות, אנו עדים להתרבות המקרים בהם לקוחות נפגעים מפעולות וממחדלים של עורכי דינם.

נהוג להבחין בין שני נושאים עיקריים בתחום רשלנות עורכי דין:

פעולה בלתי ראויה בתחום המנהלי/ טכני
–  ידועה בעיקר בתחום רכש/מכר דירות.
מצב בו אדם המלווה בעורך דין, וזה  לא ביצע את תפקידו בנאמנות. הלקוח קיבל דירה עם פגמים בזכויותיו: עם משכנתא של המוכר או עם צווי הריסה בגין חריגות בניה שקדמו למועד הרכישה וכו'. עניין זה מהווה רשלנות עורך דין, במהותה, ומזכה את הנפגע בפיצויים.
פעולה בלתי ראויה בתחום דיוני המשפט – לעורך דין טווח מרחב גדול ולא כל פעולה, גם אם הסתיימה ללא הצלחה, תוגדר כרשלנות.
בעניין זה רואה המשפט את פעולתו של עורך הדין, כקצין המופקד על פלוגה בשדה הקרב, ואף אם התוצאה אינה רצויה או אינה מוצלחת, אין בכך משום רשלנות כל עוד עורך הדין הפעיל שיקול דעת ובחר בדרך אפשרית מבין מגוון הדרכים האפשריות.

עורך הדין, יאיר קולמן, צבר ניסיון משמעותי בתחום תביעות כנגד עורכי דין רשלניים, אשר לא ייצגו באופן הולם לקוחות, בעסקאות מקרקעין או בייצוג בבתי משפט.