נזיקין כללי

תאונות פח – נזק הנגרם לרכב כתוצאה מתאונת דרכים (בנוסף או בנפרד על נזקי גוף מתאונת דרכים)

נזקי רכוש, נזקי שריפה, פגיעה ברכוש פרטי– כתוצאה ממעשה עבירה (גנבה, הצתה, תקיפה ועוד) או כתוצאה מרשלנות (טיפול לא ראוי של בעל מקצוע: חשמלאי, אינסטלאטור ועוד) או כל אדם אחר אשר בפעולתו גרם נזק לרכושכם

רשלנות בעלי מקצוע -במתן שירותו, או בביצוע עבודתו התרשל (עורך דין, רואה חשבון, יועץ, אדריכל וכו')

ליקויי בנייה– תביעה בגין לקויים המצויים בדירה או אי עמידה בהתחייבויות, על פי המפרט או בתקנים הנדרשים

גביית פיצוי ביטוחי מחברת הביטוח המכחישה/מתנגדת לתשלום– חברת ביטוח המסרבת לשלם את הפיצוי הביטוחי בגין החרגה בפוליסה, טענות בגדר אי מסירת פרטים, ביטוח בחסר או כל נימוק דחייה אחר הניתן על ידי חברת הביטוח,זאת על אף ששולמו הפרמיות כדין.

תאונות דרכים – נזקי גוף

כל תאונות הדרכים לרבות נהג, נוסע, הולך רגל, רוכב אופנוע ועוד.
ראשית כל, חשוב לעבור על כל פרטי הפרטים ולדקדק בהם, החל מהרגע בו קרתה התאונה במהלכה נפגעתם ועד הרגע בו התפניתם מהמקום. זאת על מנת לתכנן בצורה חכמה את תיק תביעת הפיצויים, להחליט על אופן התנהלות בבית המשפט- כל אלו עד להשלמת הטיפול וקבלת פיצוי כספי.
כל אדם זכאי לפיצויים בגין נזקי הגוף שנגרמו לו בתאונת דרכים, גם באם נמצא אשם באירוע התאונה.

נהג של רכב שנלקח ללא רשות בעליו ו/או נהג של רכב שנהג ללא רישיון אינו זכאי לפיצויים.
הינכם זכאים לפיצויי נזקי גוף שנגרם בתאונת דרכים, גם אם נפגעתם בתאונת "פגע וברח" ואינכם יודעים את פרטי הרכב או את זהותו של הפוגע.

פיצויים לנפגעי עבירה

נפגעי עבירה פלילית, כגון: נאנסות, קרוב משפחה שנרצח, תקיפה פיזית אלימה, עבירות מין (במשפחה ושלא במשפחה) וכיוצ"ב, זכאים לפיצוי בגין הנזק שנגרם להם: נזק פיזי (נכות או פגיעה אחרת) ונזק נפשי.
הפיצויים ישולמו על ידי העבריין ולעיתים על-ידי גורמים אחרים.

במקרים אלו, יש חשיבות גדולה לפנות לעורך דין מהר ככל האפשר, שכן עבריין היודע כי נתפס על ידי רשויות החוק, לעיתים קרובות, ימהר להעביר את נכסיו על שמם של צדדים שלשיים, ובכך לסכל את היכולת של נפגע העבירה מגביית הפיצויים.
פניה מהירה לעורך דין תאפשר הקפאת נכסיו של העבריין לצורך גביית פיצויים עתידיים שיפסקו.

 נזקי גוף בגין תאונות ברשות הרבים

אדם אשר מעד במדרגות של מבנה ציבורי, ברחוב, במדרכה פגומה, בבית עסק, בריכה ציבורית וכו'.
ייצוג נפגעי תאונות בשטחים ציבוריים/ עירוניים, כרוך באיתור סיבת התביעה התואמת לכל אירוע ואירוע, על פי נסיבותיו, ומציאת הגורמים האחראים לקיומם של המפגעים ברשות הרבים. במקרים המתאימים, עילת התביעה מבוססת על חוקים שונים המטילים על רשויות מקומיות, על בעלים או מחזיקים במקרקעין, אחריות לנזקים המתרחשים בתחומם.

במקרים אלו יש להוכיח כי בעלי המקרקעין/העירייה התרשלו/ הפרו הוראות חוק אשר נועדו לשמור על בטיחותו של האזרח.

שאלה נפוצה: מעדתי ברחוב ממדרכה שאינה תקינה, משורש עץ שבלט, מבור שנפער או מכל מפגע אחר בדרך, ממי אני זכאי לפיצוי?
תשובה: הפיצוי במקרה כזה יינתן מהרשות המקומית (העירייה או המועצה המקומית)
אם הפגיעה היתה במתחם פרטי כגון: קניון, חנות, בית קולנוע, מכון ספא, בית פרטי וכיוצ"ב, הפיצוי ישולם לך על ידי בעלי המקום או המחזיקים בו.

תאונת עבודה

תיחשב כתאונה שאירעה לעובד (שכיר /עצמאי) באחת מהנסיבות הבאות: בדרך ממקום המגורים אל העבודה ובחזרה, בדרך ממקום עבודה אחד אל מקום עבודה אחר, במקום העבודה (או בסביבתו), בשעות העבודה, במסגרת פעילות נלווית לעבודה (הפסקה, הרצאה, השתלמות, טיול ועוד), בדרך אל אותן פעולות נלוות, בחזרה מהן וכו'.
הגוף שישלם בגין התאונה במקרים של תאונת עבודה הינו המעסיק ו/או ביטוח לאומי.
שאלה נפוצה: נפגעתי בתאונת דרכים בדרך לעבודה. המוסד לביטוח לאומי שילם לי את זכויותיי. האם יש לי זכות תביעה נגד הנהג הפוגע?
תשובה: יש לך זכות תביעה כנגד הנהג הפוגע או חברת הביטוח מטעמו על הסכומים הנוספים שהמוסד לביטוח לאומי לא שילם לך.
המוסד לביטוח לאומי פועל על פי חוק ומשלם את הסכומים להם זכאי הנפגע, על פי הדין.  עם זאת אין הוא משלם את מלוא הנזקים שנגרמים לאדם בגין תאונת דרכים, והנפגע רשאי להגיש תביעה כנגד הנהג הפוגע על יתרת הסכומים להם הוא זכאי.
בתביעה שכזו יקוזזו מהפיצוי שיפסק לנפגע, מלוא הסכומים ששולמו על ידי המוסד לביטוח לאומי, והנפגע יקבל את ההפרש בין שני אלו.

נזקי גוף ותביעות כלליות

בכל מקרה של פציעה שהובילה לנזקי גוף, כדאי לפנות באופן מיידי, לייעוץ של עורך דין המומחה לנזיקין על-מנת שידאג למיצוי זכויותיכם ויפעל בכל הנתיבים האפשריים בכדי שתקבלו את המגיע לכם במסגרת עסקת פיצויים.
דרכי הפעולה והאמצעים בהם יש לנקוט, שונים ממקרה למקרה ועל כן, רק עורך דין לנזקי גוף בקיא בחוקים, בהלכות ובסדרי הדין והוא היחיד בעל הידע הנדרש לטפל בתביעת הפיצויים.

משרדנו מטפל בכל ענייני הנזיקין, בתביעות כנגד חברות ביטוח, גופיים פרטיים או אנשים פרטיים, בתחומים הבאים:

משרדנו עוסק בייצוג בנזקי גוף ובנזקי רכוש

אנו מנהלים קשר מתמיד עם מיטב המומחים הרפואיים המסייעים ללקוחתנו לממש את זכאותם לפיצויים בגין נזקי גוף. במידה ונפגעתם אתם או הקרוב ללבכם, פנו עוד היום לצורך בירור הזכויות המגיעות לכם.