נוטריון

נוטריון הוא עורך דין המוסמך, בהתאם לחוק הנוטריונים, לאשר, לאמת, להעיד ולערוך מסמכים משפטיים. חתימתו של הנוטריון נתפסת על ידי בית המשפט כאישור למקוריותו של המסמך, לאישור זהותו של החותם ולעובדה כי המסמך נחתם מרצונו החופשי.

מסמכי הנוטריון יכולים לשמש כראיה בבית המשפט בפני רשויות ממשלתיות אחרות הן בארץ והן בחו"ל.
נוכחותו של מבקש השירות מחויבת בכל פעילויות הנוטריוניות, למעט בתרגום נוטריוני ובאישור העתק נאמן למקור, בהם אין חובת התייצבות.

עבודת הנוטריון ניתנת כשירות ציבורי המבוצע על ידי עורך דין ונוטריון, המוכר על ידי המדינה. שכרו נקבע על ידי משרד המשפטים, והוא מחויב לגבותו בהתאם לתעריפים המתעדכנים פעם בשנה.

שירותי הנוטריון יינתנו במשרדנו, בבאר יעקב וברמת- גן (בית גיבור ספורט) או על-פי בקשת הלקוח – בביתו, במשרדו, בבית-חולים, בבית אבות וכו'.

צוואה נוטריונית

צוואה הינה מסמך אשר אדם עורך עוד בחייו ובה הוא מבקש להורות מה יעלה בגורל עזבונו ורכושו לאחר לכתו. צוואה הנאמרת או נכתבת בפני נוטריון אינה דורשת עדים, ודינה כדין צוואה הניתנת בפני רשות, יתרונותיה נובעים מהסודיות המרבית ומהאמינות הגבוהה הניתנת לה, שכן נערכה בפני רשות.

צוואות מתקשרות למוות ומעוררות בקרבנו תחושה קשה של אובדן. במקרים רבים הנפטרים אינם דואגים להשאיר אחריהם הצהרת כוונות, ובמקרה כזה, מה שיקבע את חלוקת עיזבונם הוא: הסכמה בין היורשים או הוראות חוק הירושה.
העדר צוואה (תקפה וחוקית, שנוסחה בעזרת עורך דין) מגדיל במידה מרובה, נזקים אפשריים העשויים לעורר צער ועוגמת נפש, על-כן מומלץ לכל אדם לערוך צוואה, אשר תפחית במידה ניכרת קשיים עתידיים.
כל אדם רשאי לערוך צוואה למעט מקרים חריגים של חוסר יכולת שכלית או רגשית ולמעט קטינים מתחת לגיל 18.

 אימות חתימה

אימות חתימה נוטריוני מהווה אישור משפטי מהדרג הגבוה ביותר, הניתן על- ידי הנוטריון, והוכחה אבסולוטית לאמינות החתימות על המסמך אל מול גופים ומוסדות כלכליים ומשפטיים שונים, הן בארץ והן בחו"ל. אימות חתימה מחייב את נוכחותו האישית של החותם ויערך במשרדנו בבאר יעקב או ברמת גן (בית גיבור ספורט), או על-פי בקשת הלקוח: בביתו, במשרדו, בבית חולים, בבית אבות וכנגד הצגת תעודה מזהה מקורית ורשמית, זאת בהתאם לתקנות הנוטריון.

אימות חתימה נוטריוני נדרש במקרים הבאים:
משכנתאות
ייפוי כוח נוטריוני
ייפוי כוח כללי
הגשת תצהירים לבנקים
הגשת תצהירים לחברות הביטוח
הגשת תצהירים לבתי משפט
ועוד…..

עבודת הנוטריון ניתנת כשירות ציבורי המבוצע על ידי עורך דין ונוטריון, המוכר על ידי מדינת ישראל. שכרו נקבע על ידי משרד המשפטים, והוא מחויב לגבותו בהתאם לתעריפים המתעדכנים פעם בשנה.

עורך הדין והנוטריון יאיר קולמן מספק את כל סוגי שירותי הנוטריון במהירות ובמקצועיות רבה תוך מתן דגש על שירותיות, אדיבות ומיומנות

אישור הסכמי ממון

בני זוג המעוניינים, קדם נישואיהם, לחתום על הסכם ממון ולהסדיר את זכויותיהם, יחתמו על כך בפני נוטריון אשר יאשר את זהותם ויוודא כי הוא נערך מרצונם החופשי.
להסכם הממון יש משקל רב, מאחר והוא מעניק לבני הזוג תחושה של וודאות ובהירות, קובע כי אופן חלוקת הרכוש תעשה בדרך הנוחה והמקובלת על בני הזוג, וזאת מבלי שהמדינה תתערב בחלוקה. חתימה על הסכם ממון לפני החתונה מהווה הליך תקין הממצא את הסכמת הצדדים.

עריכת הסכם ממון, לאחר נישואי בני הזוג, תדרוש את הצגתו בפני בית המשפט לענייני משפחה, לשם אישורו, ידרשו בני הזוג בליווי עורך הדין להתייצב בפני שופט, אשר יבדוק האם ההסכם מובן לצדדים ונחתם מרצון, רק אז יינתן להסכם תוקף משפטי.
מכאן הוא יתרנו של הסכם ממון הנערך טרם הנישואין ואושר על ידי נוטריון.
עבודת הנוטריון ניתנת כשירות ציבורי המבוצע על ידי עורך דין ונוטריון, המוכר על ידי המדינה. שכרו נקבע על ידי משרד המשפטים, והוא מחויב לגבותו, וזאת בהתאם לתעריפים המתעדכנים פעם בשנה.

משרדנו מספק את כל סוגי שירותי הנוטריון במהירות ובמקצועיות רבה תוך מתן דגש על שירותיות, אדיבות ומיומנות

תרגום נוטריוני

במקרים רבים אנו נדרשים להציג תרגום נוטריוני של מסמכים, כמו: תעודות, תצהירים, אישורים למיניהם ומסמכים רשמיים. תרגומים אלו מיועדים למוסדות – ממלכתיים, ציבוריים, מדינתיים, או כל מוסד אחר. על מסמכים אלו להיות מתורגמים באמצעות תרגום נוטריוני, אחרת לא יתקבלו על ידי המוסד, אליו הם מיועדים.

שירות זה אינו דורש את נוכחות המבקש וניתן לבצעו גם באמצעות הדואר או באמצעות שליח.
להלן מספר דוגמאות בהם נזדקק לתרגום נוטריוני:
תרגום תעודת שחרור מהצבא, תעודת פטירה, חוזה, רישיון עסק, רישיון נהיגה, ייפוי כוח, פסק דין, כתב תביעה, דרכון, תעודת זהות, תעודת מקצוע, תעודת בגרות, תעודת לידה, תעודה רפואית, תעודת משלוח, תעודת גירושין, תעודת נישואין ועוד…

 

עבודת הנוטריון ניתנת כשירות ציבורי המבוצע על ידי עורך דין ונוטריון, המוכר על ידי המדינה. שכרו נקבע על ידי משרד המשפטים, והוא מחויב לגבותו, בהתאם לתעריפים המתעדכנים פעם בשנה.

עורך הדין והנוטריון יאיר קולמן מספק את כל סוגי שירותי הנוטריון במהירות ובמקצועיות רבה תוך מתן דגש על שירותיות, אדיבות ומיומנות

פעולות נוטריוניות נוספות

אישור העתק נאמן למקור 
נועד להוכיח כי צילומו של המסמך זהה למקור, וזאת לצורך הצגתו בפני רשויות שונות. שירות זה אינו דורש את נוכחות המבקש במשרדי הנוטריון וניתן לבצעו גם באמצעות דואר או שליח.


אישור אפוסטיל

חותמת אפוסטיל(אישור בצרפתית) נועדה לייעל את הליך האימות של מסמכים במדינות בעולם. האפוסטיל הינו חותמת המוטבעת על גבי המסמך וניתנת על ידי רשות המוסמכת לכך. בשנת 1961, אמנת האג הבינ"ל קבעה כי כל מסמך ציבורי יכול להיות מאושר במדינה אחרת על ידי חותמת אפוסטיל בינ"ל.
לרוב, אנו נדרשים לאישור זה כאשר ברצוננו להציג מסמך ישראלי במדינה זרה, או במידה ואנו מחזיקים במסמך זר אשר יש להציגו בישראל.

שירות זה אינו דורש את נוכחותו של המבקש וניתן לבצעו גם באמצעות הדואר או שליח.

האגרה לביצוע אישור אפוסטיל נקבעת על ידי משרד החוץ ומשתנה מעת לעת על פי מדד המחירים לצרכן.
אישור חיים
כאשר אדם נדרש להנפיק אישור חיים, לעיתים לשם מיצוי זכויות, כגון: זכויות פנסיוניות, בארץ או בחו"ל, תשלומי פיצויים מגרמניה, או כל סיבה אחרת.

אישור תצהיר נוטריוני
לעיתים, רשויות ומוסדות אינם מסתפקים בתצהיר הנחתם בפני עורך דין. במקרים אלו על המצהיר להיפגש עם נוטוריון אשר יוודא את אמיתות המסמך ואת התחייבותו של המצהיר עליו.

התעריפים לביצוע הפעולות הנוטריוניות הם אחידים וקבועים לכל הנוטריונים ברחבי הארץ, הם משתנים מעת לעת על פי מדד המחירים לצרכן, ומצויים באתר משרד המשפטים. אי לכך, בחירת משרד נוטריוני צריכה להיעשות משיקולים מקצועיים ולאו כלכליים.

שירותי הנוטריון יינתנו במשרדנו, בבאר יעקב וברמת-גן (בית גיבור ספורט) או על-פי בקשת הלקוח – בביתו, במשרדו, בבית-חולים, בבית אבות וכו'.

משרדנו מספק את כל סוגי שירותי הנוטריון במהירות ובמקצועיות רבה תוך מתן דגש על שירותיות, אדיבות ומיומנות

ייפוי כוח

חתימה על ייפוי כוח היא מבין הפעולות המשפטיות השכיחות ביותר, במסגרתה מעניק המייפה, לאדם אחר, הרשאה לפעול בשמו.
בעת חתימה על ייפוי כוח, חייב מייפה הכוח להיות נוכח בפני הנוטריון (מקבל ייפוי הכוח לא חייב להתייצב).
ייפויי הכוח השכיחים ביותר הם:

ייפוי כוח כללי – מעניק למיופה הכוח הרשאה רחבה לבצע פעולות בשמו. פעולות שנות בהתאם להסכמה ביניהם, או פעולות ספציפיות על פי הצורך. חתימה על ייפוי כוח לטובת אדם שאינו עורך דין, חייבת להתבצע בפני נוטריון.

ייפוי כוח לביצוע עסקת מקרקעין – ייפוי כוח המיועד לנושא אחד בלבד, והוא פעילות במקרקעין. מאחר ומדובר בנושא משמעותי אשר המחוקק נותן לו חשיבות גבוהה במיוחד, ולאור שווי הכלכלי הלא מבוטל, קבע המחוקק כי ייפוי כוח זה, ייחתם בפני נוטריון.

במעמד חתימת ייפוי כוח חייב מייפה הכוח להציג תעודת זהות ו/או דרכון בתוקף.

חוק הנוטריונים מעגן את שכר טרחתם של הנוטריונים ואין עליהם לחרוג ממנו. אי לכך, בחירת נוטריון צריכה להיעשות משיקולים מקצועיים ולאו כלכליים.

עורך הדין והנוטריון יאיר קולמן מספק את כל סוגי שירותי הנוטריון במהירות ובמקצועיות רבה תוך מתן דגש על שירותיות, אדיבות ומיומנות